jita123
管理员
《天空之城》G调指弹吉他谱_弹奏说明

《天空之城》的简单吉他谱,指法简单易学,适合初学者学习。建议初学者可以先跟着谱子弹一遍,熟练掌握之后就能轻松弹奏出来。

天空之城》是宫崎骏执导的同名电影的主题曲,由久石让作曲,深井史郎填词。这首歌旋律优美,既适合演唱,也适合吉他独奏。

以下是《天空之城》的G调指弹吉他谱,适合初学者参考练习:

E|——–0———0———————–0———–0——–|
B|——3—-3—–3—3—–3————-3—3——-3—3——|
G|—-0——–0———0—–0———0——-0—0——-0—-|
D|–0—————————–0—–2—————0——–|
A|—————————–2—–3—————2————|
E|—————————————3————————|
Am D7 G C

E|——–0———0———————–0———–0——–|
B|——3—-3—–3—3—–3————-3—3——-3—3——|
G|—-0——–0———0—–0———0——-0—0——-0—-|
D|–0—————————–0—–0—————2——–|
A|—————————–2—–2—————3————|
E|—————————————3————————|
Am D7 G C

E|——–0———0———————–0———–0——–|
B|——0—-0—–0—0—–0————-0—0——-0—0——|
G|—-0——–0———0—–0———0——-0—0——-0—-|
D|–2—————————–2—–2—————2——–|
A|—————————–3—–3—————3————|
E|—————————————3————————|
Em D C G

E|——–0———0———————–0———–0——–|
B|——0—-0—–0—0—–0————-0—0——-0—0——|
G|—-0——–0———0—–0———0——-0—0——-0—-|
D|–2—————————–2—–0—————0——–|
A|—————————–3—–2—————0————|
E|—————————————3————————|
Em D C G

E|——–0———0———————–0———–0——–|
B|——3—-3—–3—3—–3————-3—3——-3—3——|
G|—-0——–0———0—–0———0——-0—0——-0—-|
D|–0—————————–0—–0—————0——–|
A|—————————–2—–2—————2————|
E|—————————————3————————|
Am D7 G

E|——–0———0———————–0———–0——–|
B|——3—-3—–3—3—–3————-3—3——-3—3——|
G|—-0——–0———0—–0———0——-0—0——-0—-|
D|–0—————————–0—–2—————0——–|
A|—————————–2—–3—————2————|
E|—————————————3————————|
Am D7 G C

以上是《天空之城》的简单吉他谱,指法简单易学,适合初学者学习。建议初学者可以先跟着谱子弹一遍,熟练掌握之后再慢慢

以上的吉他谱是以G调为基础编写的,适合于初学者学习。以下是一些弹奏说明:

  1. 左手按弦:在吉他谱中,数字代表弹奏的品格数。数字0表示不按弦。例如,第一小节第一个音符是“0”,意味着不按弦弹奏。第二个音符是“3”,意味着按下第三品格的E弦,然后弹奏。
  2. 节奏:《天空之城》的拍子是4/4拍,每小节有四拍,每拍用下弦拨弦,保持一个稳定的节奏。
  3. 右手指法:使用食指和拇指,拇指弹低音弦(E、A、D),食指弹高音弦(G、B、E)。
  4. 调弦:确认吉他是否按照标准E调弦,如果不是标准调弦,请进行相应的调整。

练习时建议先慢慢弹奏,尽可能做到节奏稳定、清晰的演奏每个音符,熟悉之后再逐渐加快速度,提高弹奏水平。同时,注意掌握好左手和右手的协调性,使得弹奏更加自然流畅。

本站谱子来源于互联网或网友上传分享,仅供个人学习、研究或者欣赏使用,版权归属原作者所有,如有侵犯到你的权利,请联系我们,建议大家弹唱曲谱时点击谱子后,通过键盘进行切换浏览,更加利于弹唱。